fbpx

Puhtaampi tulevaisuus ei synny ilman viestintää

Ilmastonmuutoksen torjuntaan, yhteiskunnan sähköistymiseen ja puhtaisiin energiamuotoihin siirtymiseen liittyvät aiheet ovat yksi videoprojektiemme paljon käsitelty aihe läpi Tussitaikurien kymmenvuotisen historian. Suurten sähkölaskujen ja jopa sähköpulan uhatessa energiansäästäminen ja uusien energiantuotantomuotojen käyttöönottaminen koskettavat tällä hetkellä kaikkia.

Viimeaikaisten videoidemme aiheita ovat olleet esimerkiksi sähkömarkkinoiden toiminta, sähköpula ja erilaiset energiajärjestelmät. Allekirjoittaneelle nämä aiheet ovat erityisen mieluisia energia- ja ympäristöalaan liittyvän koulutus- ja työkokemustaustani vuoksi. Hyvin teknisestäkin aiheesta voidaan saada ihmisläheinen piirrosvideon avulla. Viestinnän lisäksi tarvitaan myös avointa vuorovaikutusta, jotta erilaiset näkemykset pääsevät esille ja yhteinen ymmärrys voi lopulta syntyä – joskus hieman mutkikkaidenkin käänteiden lopputuloksena.

Viestintä on keino saada aikaan kestäviä muutoksia. Sen avulla tehdään monimutkaisista asioista kohderyhmälle ymmärrettäviä, kiinnostavia ja samaistuttavia. Viestinnän aiheena ovat usein esimerkiksi uudet toimintatavat, tutkimustulokset, tieto, palvelut tai tuotteet. Usein muutosta tarvitaan myös organisaatioiden sisällä, sisäisen viestinnän keinoin. Mitä paremmin viestinnässä onnistutaan, sitä nopeammin halutut muutokset tapahtuvat.

Uudet asiat voivat aluksi tuntua vaikeilta, huolestuttavilta tai jopa uhkaavilta. Siksi niistä tarvitaan faktoihin perustuvaa, helposti lähestyttävää ja ymmärrettävää tietoa, joka vähentää tarpeettomia pelkoja, muuttaa suhtautumistapoja, saa aikaan keskustelua ja motivoi haluttuun toimintaan. Haluttujen muutosten aikaansaamiseksi piirrosvideo suunnitellaan viestinnän kohderyhmän tarpeet huomioiden valitsemalla kohderyhmää puhuttelevat keinot. Viestinnän tarkoituksena on usein vahvistaa yksilön ymmärrystä siitä, että omalla toiminnalla ja valinnoilla on merkitystä.

Seuraavaksi esittelen muutamia viimeaikaisia edellä mainittuihin aiheisiin liittyviä videoita sekä 10-vuotisjuhlavuotemme kunniaksi myös hieman vanhempaa tuotantoa.

Mikä ihmeen sähköpula?
Energiateollisuudelle toteuttamallamme videolla kerrotaan mitä sähköpula tarkoittaa sekä viimeisestä käytössä olevasta keinosta sähkönkulutuksen vähentämiseksi eli kiertävistä sähkökatkoista.

Miten sähkömarkkinat toimivat?
Toisella Energiateollisuuden videolla EUPHEMIA-algoritmi kertoo, miten eurooppalaiset sähkömarkkinat toimivat.

Puhtaan sähkön älyverkko
EL-TRAN-tutkimushankkeen videolla kerrotaan, miten saastuttavasta energiantuotannosta päästään eroon ja miten Suomen energiajärjestelmästä saadaan ilmastoneutraali. Video havainnollistaa energiamurrosta eli energiajärjestelmän sähköistämistä.

Tampereen ilmastoystävällisin lämmitysmuoto
Tampereen sähkölaitoksen videolla kerrotaan Tampereen kaukolämpöverkosta, joka yhdistää erilaiset energianlähteet, energiantuottajat ja käyttäjät paikalliseksi yhteisöksi, joka kehittää kestävimpiä ja koko kaupungin kannalta fiksuimpia lämmitystapoja yhdessä.

Tampereen Hiedanrannan hiilineutraali kaukolämpöverkko
Tampereen sähkölaitoksen videolla kerrotaan Hiedanrannan hiilineutraalista kaukolämpöverkosta. Alueelle rakentuvan paikallisen energiayhteisön ydin on hiilineutraali kaukolämpöverkko, jonka ansiosta asuinalue on sataprosenttisesti hiilineutraali.

Kaupungin yhteinen lämpöakku
Vantaan Energia suunnittelee maailman suurimman lämmön kausivaraston rakentamista Vantaan Kuusikonmäkeen. Lämpövaraston rakentaminen on merkittävässä roolissa siirtymisessä kohti fossiilittomuutta Vantaalla.

Tuulivoimaa tankkiin
Vantaan Energialla ja Wärtsilällä on käynnissä esisuunnittelu synteettistä metaania tuottavasta Power-to-Gas (P2G)-laitoksesta. Vuonna 2025 käyttöönotettavaksi suunniteltu laitos olisi Suomen suurin ja myös ensimmäinen, joka tuottaa 10 MW:n polttoaineteholla kaupallisessa mittakaavassa hiilineutraalia, synteettistä metaania.

Ruokakaupan uusi sydän
Tom Allen Seneran videolla kerrotaan, miten hukkalämmön talteenottoratkaisu vähentää merkittävästi kauppojen energiankulutusta. Kylmäkoneiden lauhdelämpö otetaan talteen ja käytetään kaupan sisätilojen ja käyttöveden lämmitykseen.

Ja seuraavaksi lupaamaani vanhempaa tuotantoa vuosien varrelta.

Miten ilmastonmuutos ratkaistaan?
Lappeenrannan yliopistolle vuonna 2016 toteutetulla videolla havainnollistettiin, miten ilmastonmuutos ratkaistaan systeemiajattelun avulla ​​luopumalla fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta energiantuotannosta, ekologisemmalla kulutuksella, palauttamalla hiiltä takaisin maaperään ja investoimalla rohkeasti uusiin ratkaisuihin.

Three ways the climate crisis is already being solved
Greenpeace Nordicin videolla kerrottiin jo vuonna 2014 miten fossiilisista polttoaineista voidaan luopua laajentamalla uusiutuvan energian kehittämistä ja luopumalla kasvihuonekaasupäästöistä.

Kirjoittaja: Laura Humppi, projektinvetäjä, DI