Yhteiskunnallinen vaikuttaminen – muuta maailmaa piirrosvideolla

Piirrosvideoista on tullut tärkeä tapa viestiä yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista. Julkishallinto ja järjestöt käyttävät niitä esimerkiksi tiedottamiseen ja keskustelun herättämiseen.

Pyydä tarjous

Tehokasta ja vaikuttavaa viranomaisviestintää

Julkiset toimijat kertovat piirrosvideoiden avulla kansalaisille ja kuntalaisille muun muassa tavoitteistaan, hankkeistaan, uusista tai muuttuvista palveluistaan sekä säädöksiin tulevista muutoksista.

Tutkimusorganisaatiot esittelevät piirrosvideoilla myös tutkimustuloksiaan. Piirrosvideo onkin tehokas keino kertoa kansalaisille sekä päättäjille tutkimustulosten merkityksestä, ja sitä kautta vaikuttaa yhteiskuntaan.

Piirrosvideoita on hyödynnetty myös osana oman henkilöstön koulutusta, muutosjohtamisessa ja strategiaviestinnässä. Puheen ja piirrosten yhdistelmä tekee monimutkaisestakin asiasta helposti ymmärrettävän sekä mieleenpainuvan.

Kysy lisää

Yleishyödyllisille yhdistyksille

Järjestöt hyödyntävät piirrosvideoita esimerkiksi toimintansa tarkoituksesta kertomiseen, tarjoamiensa palveluiden esittelyyn ja edunvalvontaan. Piirrosvideoilla kerrotaan yhä enemmän myös aiheista, jotka herättävät voimakkaita tunteita ja joista viestiminen muunlaisilla videoilla on osoittautunut haastavaksi.

Piirtäminen tekee videosta helposti lähestyttävän

Vaikuttamistyön haasteena on usein se, että käsiteltävä asia on jollakin tavalla vaikea. Se voi olla yleisesti arkaluontoinen tai herättää voimakkaita tunteita, tai siihen voi liittyä esimerkiksi yhteiskunnallisia kiistoja. Päihteet, terveyteen liittyvät asiat, seksuaalisuus, yksilön oikeudet, yhteiskunnalliset epäkohdat, rikollisuus, politiikka ja vähemmistöihin liittyvät asiat ovat esimerkkejä aiheista, joiden esittäminen esimerkiksi elokuvan avulla on usein haasteellista tai jopa ahdistavaa. Moni ei myöskään halua esiintyä tällaisella videolla omilla kasvoillaan.

Piirrosten avulla asioista voidaan tehdä helposti lähestyttäviä ja samaistuttavia. Piirtämällä ahdistavakin asia voidaan esittää tavalla, joka auttaa keskittymään käsiteltävään asiaan käynnistämättä negatiivisia tunnereaktioita.

Kysy lisää

Ota yhteyttä

Puhelinnumero: 050 371 2767
Sähköposti: tiedustelut@tussitaikurit.fi

Jos olet kiinnostunut videon tekemisestä, lähetä meille yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella. Voit myös soittaa tai lähettää suoraan sähköpostia. Puhelimeen vastaa myyntipäällikkömme Krista Engström.

Tietosuojaseloste