Saavutettavuus piirrosvideoilla

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että palvelua voivat käyttää kaikki yksilöiden erilaisista lähtökohdista riippumatta. Kun palvelut tai sisällöt ovat saavutettavia, jokainen pystyy käyttämään palvelua ja ymmärtää viestittävän asian sisällön.

Pyydä tarjous

Miksi saavutettavuus?

Digitaalisessa ympäristössä jaetaan paljon tärkeää tietoa. Palvelujen käyttäjät ovat moninainen joukko, ja osalla heistä on haasteita viestin vastaan­ottamisessa. Rajoitteita voi olla näkemisessä tai kuulemisessa, tai kyvyssä käsitellä, vastaanottaa tai soveltaa tietoa. Myös motoriikan tai kognitiivisten taitojen haasteet voivat vaikuttaa kykyyn tulkita viestiä.

Saavutettavuus takaa sen, että palvelut ovat kaikkien käytettävissä. Se tarkoittaa kohdeyleisön erilaisten ominaisuuksien huomioon ottamista. Saavutettavuus lisää myös palvelun yleistä laatua, sillä mikään ei voi olla liian selkeää!

Keitä saavutettavuus koskee?

Sisältöjen saavutettavuudesta huolehtiminen on aina hyvää palvelua, mutta osa digisisältöjen julkaisijoista on myös velvoitettu tekemään digitaaliset sisällöt saavutettaviksi. Digipalvelulaki koskee kaikkia julkisia verkkopalveluita, kuten valtion, kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä julkisten tahojen omistamia liikelaitoksia. Laki koskee myös yritysten ja yhteisöjen digitaalisia palveluita, joiden kehittämisen tai käytön rahoituksesta vähintään puolet on julkista rahoitusta.

Saavutettavat ja selkeät piirrosvideot

Piirrosvideo lisää viestin saavutettavuutta, sillä se tekee monimutkaisestakin asiasta helpommin ymmärrettävän. Kun piirrosvideo on suunniteltu alusta asti saavutettavaksi, siitä hyötyvät kaikki. Saavutettavuudesta eli siitä, että viesti menee kaikille perille, kannattaa huolehtia vaikkei laki sitä edellyttäisi.

Tussitaikurien vahvuus on laajojen kokonaisuuksien ja monimutkaisten logiikkojen tiivis ja selkeä viestintä. Piirrosvideon huolellinen suunnittelu on viestin ytimeen porautumista ja viestinnän kannalta olennaisimpiin asioihin keskittymistä. Piirrosvideoissa huomioidaan aina selkeys, kokosuhteet ja kontrastit, jotka edistävät viestin vastaanottamista.

Saavutettavuutta suunniteltaessa kohderyhmän tunnistaminen ja heidän tarpeidensa huomioon ottaminen on tärkeää. Saavutettavuutta voi lisätä videoon useilla eri keinoilla, kuten tekstivastineella, kuvailutulkkauksella sekä viittomakielisellä tulkkauksella. Me olemme niiden valinnassa asiantuntijoita, ja voitte jättää saavutettavuuden suunnittelun ja toteuttamisen meidän harteillemme.

Saavutettavuus­tuotteemme

Tussitaikureilta on saatavissa saavutettavuustuotetta eri tarpeisiin. Saavutettavuustuotteemme on kehitetty kohderyhmiä ja heidän etujaan valvovia järjestöjä konsultoiden. Alla näiden tuotteiden ominaisuuksia on havainnollistettu toteuttamalla ne kaikki samaan videoon.

Osa saavutettavuutta tukevista ominaisuuksista kuuluu Tussitaikureilla automaattisesti videon hintaan. Näitä ovat videon tekstitys puhutulla kielellä, selkeä, ammattilaisen puhuma ääniraita ja tussipiirtotekniikka, jossa kuva piirretään mustalla vahvalla viivalla valkoiselle taustalle.

Piirrosvideon puheen ja äänimaailman tekstitys

Videolla oleva puhe ja mahdollinen muu äänimaailma tekstitetään. Tästä hyötyvät kuulovammaiset. Tekstitys auttaa myös niitä, jotka katsovat videoita ilman ääntä. Tekstitys puhutulla kielellä kuuluu aina videon hintaan.

Piirrosvideon kuvailutulkkaus

Kuvailutulkkauksessa tulee ensin videon puhuttu osuus, ja sen jälkeen kuvaillaan, mitä kuvaan on piirretty. Tästä hyötyvät näkö­vammaiset ja henkilöt, joiden on vaikea hahmottaa nopeasti etenevää videota.

Piirrosvideon viittomakielinen tulkkaus

Viittomakielisessä tulkkaukessa tulkki viittoo videon puheen. Tulkki näkyy videon alakulmassa. Tästä hyötyvät kuulo­­vammaiset.

Piirrosvideon tekstivastine

Videolla oleva kuvitus kirjoitetaan tekstimuotoon. Näkövammaisten käyttämät ruudun­luku­ohjelmat osaavat lukea tekstivastineen ääneen. Katso ”Kolme faktaa piirros­videon tilaamisesta” -videon tekstivastine.

Selkokielinen video

Selkokieli on yleiskieltä helpompaa ja rauhallisemmin etenevää kieltä. Video voidaan tehdä selkokielisenä, tai siitä voidaan yleiskielisen version lisäksi tehdä selkokielinen versio.

Selkokeskuksen arvion mukaan 11–14% väestöstä tarvitsee selkokieltä ymmärtääkseen viestin. Selkokieltä tarvitsevat esimerkiksi monet kehitys­vammaiset ja muistisairaat henkilöt. Lisäksi se on yleiskieltä helpompaa esimerkiksi maahanmuuttajille ja muille kieltä opetteleville.

Ota yhteyttä

Puhelinnumero: 050 371 2767
Sähköposti: tiedustelut@tussitaikurit.fi

Jos olet kiinnostunut videon tekemisestä, lähetä meille yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella. Voit myös soittaa tai lähettää suoraan sähköpostia. Puhelimeen vastaa myyntipäällikkömme Krista Engström.

Tietosuojaseloste