Videot hankeviestinnässä

Videota voi käyttää useassa kohdassa hankkeen aikana, tyypillisesti jo hankkeen alkuvaiheessa tai hankkeen lopulla.

Tehosta hankeviestintää videon avulla

Videon käyttö hankkeen eri vaiheissa
Videota voi käyttää useassa kohdassa hankkeen aikana, tyypillisesti jo hankkeen alkuvaiheessa tai hankkeen lopulla.

Jo heti hankkeen alussa toteutetulla videolla voit kertoa mistä hankkeessa on kysymys, mitä hankkeessa halutaan saada aikaan, mitä hankkeessa tapahtuu ja millä aikataululla. Hankkeen lopulla voit kertoa hankkeen keskeisistä tuloksista.

Ideoita videon käyttöön hankeviestinnässä
Voit käyttää videota, kun esittelet hanketta tai sen tuloksia erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Videon voi myös julkaista hankkeen verkkosivuilla, uutiskirjeissä, YouTube-kanavalla ja sosiaalisen median kanavilla. Lisää video myös sähköpostin allekirjoitukseen!

Videon kuvien hyödyntäminen
Myös videolle piirrettyjä kuvia voi hyödyntää laajasti kaikessa hankkeen viestinnässä kuten PowerPoint-esityksissä, verkkosivuilla, somessa, uutiskirjeissä, esitteissä, roll-upeissa ja loppuraporteissa.

Ota yhteyttä

Puhelinnumero: 050 371 2767

Sähköposti: tiedustelut@tussitaikurit.fi

Tietosuojaseloste