fbpx

Ääni kuvan takana

Tussitaikurien videoissa kuvat ovat keskeisessä roolissa, ja piirtäjät vastaavat elokuvan pääroolin esittäjiä: he ovat sankareita, jotka luovat aiheen eloon. Kuvilla on eittämättä iso rooli selitysvideoissa ja videoita voidaan tehdä jopa ilman puhetta. Useimmiten kuitenkin kuvan parivaljakkona kulkee puhe, joka kertoo tarinaa ja jota kuvitus sitten syventää ja tukee.

Nimenomaan puheesta me Tussitaikureilla lähdemme liikkeelle, kun aloitamme tekemään videota. Työstämme ensin puhutun osuuden sisällön, ja rikastamme ja tuemme sitä kuvituksella. Kun puhuttu teksti on viilattu valmiiksi, asiakkaamme valitsee puhujapankistamme videolleen äänen ja käymme läpi puheen tyyliin liittyviä toiveita: millaista fiilistä sen toivotaan välittävän, ja onko jotain erityistä, mitä kuulijoista pitäisi ottaa huomioon? 

Puhujaa valitessa ilmassa on ollut esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Pitäisikö puhujan olla mies vai nainen? Onko parempi, jos ääni vastaa katsojan omaa koettua sukupuolta vai onko nimenomaan tehokkaampi, jos se on vastakkainen? Entä miltä kuulostaisi sukupuolineutraali ääni, vai onko sellaista?

Tutkimuksista löytyy tukea sekä sille, että sukupuolella ei ole merkitystä kuin myös esimerkiksi sille, että jos ääni vastaa omaa koettua sukupuolta, se vastaanotetaan paremmin. Sukupuolen lisäksi myös muut piirteet joihin kuulija samaistuu, kuten esimerkiksi ikä ja puhetyyli, voivat vahvistaa kokemusta siitä, että viesti koskettaa itseä. Joskus taas on saatu tuloksia, että äidillisen puheen turvallinen tunnelma tai auktoriteetin kertomat faktat vakuuttaisivat kuulijat.

Itse ajattelen, että yleisellä selkeydellä, puhujan äänen persoonalla ja puheen tyylillä on kuitenkin isompi merkitys. Millaisia mielleyhtymiä ääni tuo kuulijalle? Kaipaako puhe pehmeää sävyä vai istuuko kuivakampi asiantuntijapuhe tai rempseämpi irrottelu paremmin aiheeseen? Useimmiten suhteellisen neutraali, mutta rento “ystävältä ystävälle” puhe on se kaikkein paras. Se koetaan miellyttävänä ja se antaa kuvituksen irrottelulle ja katsojan omille tulkinnoille sopivasti tilaa. 

Joskus myös käyttötarkoitus tai -paikka ohjaa puhujan valintaa. Jos ääntä kuunnellaan aina paikassa, jossa on matalaa taustamelua, korkeampi ääni voi kuulua tällaisessa ympäristössä paremmin.

Puhujasta riippumatta on olemassa muutama yleinen, tieteellisestikin tutkittu piirre, jotka tekevät puheesta miellyttävää kuunnella ja helpottavat viestin sisäistämistä. Laadukkaassa puheessa toteutuvat seuraavat elementit:

  • Selkeä artikulaatio: Puheesta saa selvää eikä siinä ole häiritseviä äännevirheitä tai laiskuutta artikulaatiossa. Selkeä artikulaatio tapahtuu terävästi kielenkärjellä painottuen suun etuosaan.
  • Ei narinoita: Tutkimuksista on käynyt ilmi, että viesti on helpompi ymmärtää, jos äänessä ei ole häiritsevää narinaa.
  • Ääni resonoi rennosti ääntöväylässä: Ääntöväylä kurkunpäästä huuliin luo jokaisen ääneen persoonallisen soundin ja muovaa äänteet. Kun väylässä ei ole turhia jännityksiä eikä esimerkiksi kieli tuki reittiä kurkussa, värähtelyt pääsevät vahvistumaan luonnollisesti. Äänestä tulee täyteläinen, mutta kuitenkin kirkas, jolloin vahvistuvat ne taajuudet, jotka ihmiskorva on herkistynyt kuulemaan (2000-4000 hertsin alueella).
  • Sopiva intonaatio ja painotukset: Puhe on sopivan eläväistä, jotta mielenkiinto sen kuunteluun pysyy yllä. Intonaatio ei saa olla liian monotoninen, mutta ei toisaalta myöskään yliampuvaa vuoristorataa. Sopivat painotukset ja tauotukset helpottavat viestin sisäistämistä eli esimerkiksi lauserakenteet on helppo hahmottaa. 
  • Teknisesti laadukas äänitys ja editointi: Puheen kuuntelua helpottaa, kun taustalla ei ole kaikua, ylimääräisiä taustaääniä tai -kohinoita ja kaikki olennaiset taajuusalueet ovat signaalissa mukana sopivassa suhteessa.

Tällaista laadukasta puhetta on helppo kuunnella ja pystyy keskittymään olennaiseen eli viestin sisäistämiseen ja sisällön täydentämiseen kuvituksesta. Parhaimmillaan ääneen ei kiinnitä erikseen huomiota. Oletko pohtinut millainen puhe uppoaa itseesi parhaiten ja miksi? Minkälaiset piirteet sinua ärsyttävät ja mitkä puolestaan miellyttävät omaa korvaasi?