fbpx

Löytöretki tiiminrakennuksen avuksi

Entä jos uuden tiimin yhteistyö lähtisi siitä, että jokaisella olisi mahdollisuus kertoa muille millainen työntekijä itse on, ja mitä toivoo työkavereiltaan?

Syksyllä Pirkanmaalla Kangasalan Vatialan koulussa aloitti työskentelyn uudenlainen työtiimi, kun 0-2 luokkien opettajat ja muut kasvattajat muodostivat Oksa-tiimin. Moniammatillisessa ryhmässä yhdistyivät paitsi erilaiset työskentelytottumukset, myös monenlaiset koulutukset ja osaamiset. Uusi näkökulma esikouluun ja peruskoulun ensimmäisiin luokkiin oli uutta sekä koulun aikuisille että oppilaille. 

Tussitaikurien Löytöretki kutsuttiin mukaan käynnistelyavuksi, ja päivän tavoitteeksi otettiinkin yhteisten pelisääntöjen rakentaminen. Yhteistä aikaa käytettiin myös uuden tiimin väliseen tutustumiseen ja ajatusten vaihtoon. Samalla selvitettiin porukalla sitä, millaisia aikuisia Oksa-tiimissä on ja mitä toiveita heillä on työporukalle. 

Oksa-tiimiläiset rakentavat lapsille kouluarkea. Kasvatuksellisista tavoitteista puhuttaessa huomattiin nopeasti, että ne ovat kaikilla hyvin samansuuntaisia. Turvallinen yhteisö, aikaa nähdä ja kuulla lapsi, sekä yhteispeli muodostavat yhteistyölle hyvän perustan. Intensiivisen Löytöretkityöskentelyn jälkeen Oksa-tiimiläiset kuvasivat olevansa odottavaisia, helpottuneita, toiveikkaita, onnellisia,  innostuneita, virkistyneitä, päämäärätietoisia, väsyneitä, valmiimpia, huojentuneita, positiivisia ja iloisia.

Löytöretken avulla tiimit määrittelivät keinoja luoda Oksa-tiimistä kaikille hyvä paikka. Yhteistyön avaimet kirjattiin myös Löytöretken matkakertomukseen, josta saatiin tiimille ohjenuora. Siihen on mukava jatkossakin palata. Matkakertomus löytyy Oksa-tiimin ilmoitustaululla ja se on nähtävillä myös lasten vanhemmille, esimerkiksi Vatialan koulun sosiaalisessa mediassa. 

Löytöretki on yhdessä kehittämisen ja oivaltamisen menetelmä työyhteisöille. Se yhdistelee Tussitaikurien fasilitoinnin ja visualisoinnin osaamista luovasti eri keinoin. Lue lisää osoitteessa tussitaikurit.fi/loytoretki.

Ota yhteyttä

Puhelinnumero: 044 501 6672
Sähköposti: petra.karinen@tussitaikurit.fi

Jos olet kiinnostunut löytöretkestä, lähetä meille yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella. Voit myös soittaa tai lähettää suoraan sähköpostia.

Tietosuojaseloste